top of page

Projects

Current project

E-invoicing PEPPOL

Met e-invoicing of e-facturatie wil de Belgische overheid haar facturen op elektronische wijze ontvangen en verzenden. Concreet betekent dit dat de leverancier zijn facturen elektronisch verzendt én dat de entiteiten van de overheid deze digitaal verwerken. Dit is uiteraard een belangrijke efficiëntiewinst voor de ontvangende overheid. Ook voor het bedrijfsleven is dit een grote meerwaarde. De ontvangst van de factuur is gegarandeerd, de snellere verwerking is mogelijk. Mede door e-facturatie wil de Belgische overheid haar betaaltermijnen beter respecteren.

Het platform Mercurius is bovendien ‘Peppol’ compliant. Dit staat voor 'Pan European Public Procurement Online'. Peppol levert een standaard, een software en een afsprakenkader om o.a. e-facturatie in de B2B, B2G en in een internationale context toe te passen.

Heating Management & services

Retrieving every day data over vpn-lines on heating, warm and cold water, status, ... . Produce invoices, statistics and price calculations. Export data to accounts receivable. Data and application is stored in the cloud and can be accessed from anywhere, anytime, anyhow. Future developments will be done on monitoring airco systems, heaters, pumps, ... and others devices that have to be watched for in buildings.  

bottom of page